ชุด Full Body Harnesses และ Lanyards

อุปกรณ์กันตกชุด Full BodyHarnesses และ Lanyards

ชุดป้องกันการตกจากที่สูง Full BodyHarnesses และ Lanyards เข็มนิรภัยแบบเต็มตัวมีทั้งแบบทำงานในที่สูง และแบบที่ใช้ในงานกู้ภัยได้ อุปกรณ์กันตกระบบ Life line system, อุปกรณ์กันตกแบบรอกกระตุกกลับอัตโนมัติ, อุปกรณ์กันตกชุด Full Body Harnesses และ Lanyards

 

Visitors: 106,029